Награден знак на Супербрендс

Брендовите кои ќе се здобијат со Супербрендс статусот можат да го користат наградниот знак на своите рекламни материјали и пакувања. Независните истражувања покажуваат дека повеќе од 70% од потрошувачите кои го виделе знакот на Супербрендс на некој производ или услуга поверојатно или најверојатно ќе го купат токму тој производ или услуга.

Супербрендс прилагодени корици